Dsap

Bandgeschichte | 
 

Bandgeschichte

Dsap, 1980er 
Dsap, 1980er
 

1980er

Graz

Bernhard Melbinger: Schlagzeug
Frank Auer: Bass, Gesang
Kurt Durdis: Gitarre, Gesang
Paul Pilz: Gitarre, Gesang

 

Gesamte Seite Drucken