Rocker im Internet

Ripoff Raskolnikov

Diskografie | 
Musik | 
 

Diskografie

Ripoff Raskolnikov, Lenin Street, CD, 2012 © Ripoff Raskolnikov
Ripoff Raskolnikov, Lenin Street, CD, 2012
© Ripoff Raskolnikov
Öffnet Originalbild in neuem Fenster: Ripoff Raskolnikov, Lenin Street, CD, 2012
 Lenin Street
CD, 2012
Lindo Records
 Lost & Found
CD, 2010
 
Ripoff Raskolnikov & Mátyás Pribojszki: Room for two, CD, 2009 © Ripoff Raskolnikov
Ripoff Raskolnikov & Mátyás Pribojszki: Room for two, CD, 2009
© Ripoff Raskolnikov
Öffnet Originalbild in neuem Fenster: Ripoff Raskolnikov & Mátyás Pribojszki: Room for two, CD, 2009
 & Mátyás Pribojszki: Room for two
CD, 2009
Magánkiadás
Ripoff Raskolnikov:Crime and Punishment, CD, 2006   © Ripoff Raskolnikov
Ripoff Raskolnikov:Crime and Punishment, CD, 2006
© Ripoff Raskolnikov
Öffnet Originalbild in neuem Fenster: Ripoff Raskolnikov:Crime and Punishment, CD, 2006
 

Crime and Punishment 
CD, 2006
Eigenverlag

Ripoff Raskolnikov: Everything is Temporary, CD, 2006 © Ripoff Raskolnikov
Ripoff Raskolnikov: Everything is Temporary, CD, 2006
© Ripoff Raskolnikov
Öffnet Originalbild in neuem Fenster: Ripoff Raskolnikov: Everything is Temporary, CD, 2006
 Everything is Temporary
CD, 2006
Eigenverlag
Ripoff Raskolnikov: Lucid Moments, CD, 2003 © Ripoff Raskolnikov
Ripoff Raskolnikov: Lucid Moments, CD, 2003
© Ripoff Raskolnikov
Öffnet Originalbild in neuem Fenster: Ripoff Raskolnikov: Lucid Moments, CD, 2003
 

Lucid Moments
CD, 2003
Eigenverlag

 

Alone and Acoustic
CD, 2001
Eigenverlag

Ripoff Raskolnikov: Wear and Tear, CD, 1995 © Ripoff Raskolnikov
Ripoff Raskolnikov: Wear and Tear, CD, 1995
© Ripoff Raskolnikov
Öffnet Originalbild in neuem Fenster: Ripoff Raskolnikov: Wear and Tear, CD, 1995
 

Wear and Tear
CD, 1995
Eigenverlag

Ripoff Raskolnikov: Live, LP, 1992 © Ripoff Raskolnikov
Ripoff Raskolnikov: Live, LP, 1992
© Ripoff Raskolnikov
Öffnet Originalbild in neuem Fenster: Ripoff Raskolnikov: Live, LP, 1992
 Live
LP, 1992
Eigenverlag
 & Christian Höller: Out of the Blue
LP, 1991
Eigenverlag
20th Century Blues Band, 1988 © Ripoff Raskolnikov
20th Century Blues Band, 1988
© Ripoff Raskolnikov
Öffnet Originalbild in neuem Fenster: 20th Century Blues Band, 1988
 

The 20th Century Blues Band
LP, 1988
Eigenverlag

Gesamte Seite Drucken